Zakład Gospodarki Komunalnej informuje mieszkańców Kamionki Górnej, Kamionki Średniej i Kamionki Dolnej o możliwości przyłączania się do sieci kanalizacyjnej. Warunkiem wykonania przyłącza jest wypełnienie i złożenie zlecenia, które jest dostępne w siedzibie Zakładu lub na stronie internetowej.

Pobierz plik Zlecenie wykonania przyłącza