Informujemy, że Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie organizują konkurs zbiórki zużytych baterii pn. „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu Niżańskiego”.

 

W dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie będzie czynny do godziny 12:00

Przerwa spowodowana będzie uczestnictwem w ceremonii pogrzebowej wieloletniego pracownika naszego Zakładu.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie został laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej w kategorii NAJLEPSZE USŁUGI "Prowadzenie instalacji do składowania odpadów wraz z mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych".

Podkategorie