W dniu 28 kwietnia 2023 r. (piątek)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie będzie czynny do godziny 12:00

Przerwa spowodowana będzie uczestnictwem w ceremonii pogrzebowej wieloletniego pracownika naszego Zakładu.