Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie został laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej w kategorii NAJLEPSZE USŁUGI "Prowadzenie instalacji do składowania odpadów wraz z mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych".