Taryfy za wodę i ścieki 

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie przedstawia aktualny cennik na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy Krzeszów

Cennik

Cennik usług

Your image

Pojemniki i akcesoria na odpady

Sample title

Pojemnik 120 litrów na odpady zmieszane 

w cenie 120 zł/sztuka

Sample title

Pojemnik 240 litrów na odpady zmieszane 

w cenie 180 zł/sztuka

Sample title

Pojemnik 1100 litrów na odpady zmieszane 

w cenie 900 zł/sztuka

Stojak na odpady

Stojak na odpady segregowane (3 worki) 

w cenie 100 zł brutto/ sztuka