O Firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie swoją działalność prowadzi od 01.01.2000 roku rzetelnie realizując zadania statutowe, dla których został powołany. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd. Zarząd Spółki jest jednoosobowy a funkcję Prezesa Zarządu od 01.04.2020 roku pełni inż. Aleksy Waliłko.

Spółka realizuje działalność w sferze szeroko pojętej obsługi mieszkańców Gminy Krzeszów świadcząc usługi z branży gospodarki komunalnej w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, odbioru odpadów komunalnych oraz usługowej na rzecz Gminy Krzeszów i jej mieszkańców w zakresie dowozu dzieci do szkół, utrzymania dróg gminnych. 

Pierwszym zadaniem Zakładu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest dostawa wody dla mieszkańców Gminy Krzeszów. Woda dostarczana jest z własnego ujęcia a jej jakość jest tak dobra, że nie wymaga uzdatniania przed podaniem jej do sieci. Spółka zarządza siecią wodociągową o długości 80,8 km i kanalizacyjną o długości 47,5 km. W zarządzaniu Zakładu znajduje się, zmodernizowana i rozbudowana w 2019 roku mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, która zabezpiecza odbiór i oczyszczanie ścieków dla mieszkańców całej Gminy.

Nasza Spółka posiada długoletnie doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami, realizując zadania w zakresie zbiórki, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych łącznie z nadzorem tego rodzaju działań. Zaplecze techniczne Zakładu umożliwia wykonywanie odbioru odpadów w różnym systemie ich gromadzenia tj. z kontenerów, pojemników i worków. Obecnie Zakład odbiera odpady od mieszkańców i firm zlokalizowanych w gminach: Krzeszów, Ulanów, Harasiuki i Rudnik nad Sanem.

Zarządzana przez Spółkę Instalacja Komunalna w Sigiełkach posiadająca moce przerobowe do przetworzenia 30 000 ton odpadów - część mechaniczna oraz 12 300 część biologiczna rocznie, zamyka system gospodarki odpadami realizowany przez Nasz Zakład a jednocześnie stanowi istotny element gospodarki odpadami w powiecie niżańskim.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie od 01.06.2020 roku poszerzył zakres swojej działalności o zarządzanie Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Błękitny San w Krzeszowie. Jest to nowe wyzwanie, dzięki któremu Spółka otworzyła się na nowy segment klientów. Mimo braku doświadczenia, ale pełni chęci i determinacji z powodzeniem wykorzystujemy swoją szansę na rozwój w branży rekreacyjno-sportowej.

Jesteśmy Firmą z wieloletnim doświadczeniem, cechuje nas rzetelność, terminowość i profesjonalizm, konkurencyjne ceny oraz uczciwość i dbałość o dobre relacje z Klientami. Dbamy o jakość naszych usług i stały rozwój Firmy, zarówno w kwestii inwestycji w umiejętności pracowników jak również w sprzęt. Filarem Zakładu są pracownicy, którzy pomijając ich doświadczenie, świetnie się rozumieją i uzupełniają, a dobra atmosfera pracy ma wpływ na wysoką jakość świadczonych przez Nas usług. 

Zapraszamy do współpracy!