Informujemy, że Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie organizują konkurs zbiórki zużytych baterii pn. „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu Niżańskiego”.

Celem konkursu jest pogłębianie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu, w szczególności dotyczącej konieczności segregacji odpadów.  

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie szkoły i placówki oświatowe z terenu powiatu niżańskiego po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, podpisaniu go przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły i odesłaniu do biura Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Zakończenie tegorocznej edycji nastąpi z dniem 21 listopada 2023 r.

Dla szkół i placówek oświatowych biorących udział w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody. Ponadto uczniowie, którzy zbiorą największą masę zużytych baterii zostaną nagrodzeni indywidualnie.
Szczegóły w załączonym poniżej regulaminie.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.